European Institute of
Financial Directors

Adam Walker

BA(hon) FCCA
The EIFD President

Dear Colleagues!

Welcome to the website of the European Institute of Financial Directors.

It is with great pleasure that I have become the President of The European Institute of Financial Directors.

I hope that in the coming years, the EIFD will reach a new level of cooperation with financial professionals around the world.

We will continue to focus on those countries in Europe, Asia and Africa that need help in getting quality financial education.

The EIFD will strengthen its work to unite financial managers and directors around the world.

We plan to make wider use of the opportunities provided by the Internet in training, uniting and cooperation of specialists.

Success awaits us with your help.

Best wishes

Latest news and articles

Restitutie na vernietiging: niet automatisch voor alle verbintenissen (Cass. 2 december 2021)

“De executant is gehouden tot de restitutie van al hetgeen krachtens de tenuitvoerlegging werd ontvangen. Dit is ook logisch. Aangezien de rechtsgrond voor hetgeen door de tenuitvoerlegging of onder druk ervan werd betaald, is komen te vervallen, moeten deze betalingen worden teruggedraaid” (E. Dirix, Beslag in APR 2018, nr. 300). Geldt deze logica op dezelfde … Continue reading “Restitutie na vernietiging: niet automatisch voor alle verbintenissen (Cass. 2 december 2021)”
Read More »

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020

Voor de zevende keer hebben GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code. Deze nieuwe editie is de eerste die zich toespitst op de Belgische Corporate Governance Code 2020. De resultaten van deze studie kunnen als volgt worden samengevat: vennootschappen passen 89,9% van de bepalingen van de Code … Continue reading “Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020”
Read More »

Webinar reeks ‘WVV-vraagstukken’: jaargang 2022 (door KMO Campus)

KMO Campus brengt ook in 2022 vanaf 28 januari een unieke webinar-reeks met 5 actuele vraagstukken uit het ondernemingsrecht. Meer info en een inschrijvingslink is hier te vinden. De 8 sprekers Prof. Diederik BRULOOT (Universiteit Gent, DLA Piper) Mr. Stijn DE DIER (Universiteit Antwerpen, Quinz) Mr. Dominique DE MAREZ (Eubelius) Prof. Hans DE WULF (Universiteit Gent) Mr. Gillis LINDEMANS (KU Leuven, Quinz) Prof. Kristof MARESCEAU (Universiteit Gent, Deloitte Legal) Mr. Tom SWINNEN (Simont … Continue reading “Webinar reeks ‘WVV-vraagstukken’: jaargang 2022 (door KMO Campus)”
Read More »

Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast? (Cassatie 2 december 2021)

Bij een deficitair faillissement (niet elk faillissement eindigt deficitair) kunnen de huidige of gewezen (feitelijke) bestuurders/zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming ten belope van het tekort, indien een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Deze aansprakelijkheidsgrond bevond zich vroeger in … Continue reading “Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast? (Cassatie 2 december 2021)”
Read More »

Effective Tips to Build a Competitive Amazon Marketing Campaign – A Definitive Guide

If you’re thinking about selling on Amazon, you have an exciting journey ahead of you. There are numerous benefits to selling on Amazon, so it’s certainly an effective strategy to grow your business. It’s important, however, to keep in mind that you’re not the only one aspiring to become a successful Amazon FBA seller. Like […]

The post Effective Tips to Build a Competitive Amazon Marketing Campaign – A Definitive Guide appeared first on The European Business Review.

Read More »

Complete Guide to Building Successful Employee Recognition Programs

For most businesses, employees are their most important asset, and yet many companies struggle to keep their turnover rate low and maintain their top employees.  Various studies have suggested that the best way to lower the turnover rate is by giving enough recognition to employees. Positive appreciation of good work from both the leaders and peers can […]

The post Complete Guide to Building Successful Employee Recognition Programs appeared first on The European Business Review.

Read More »

Legal Challenges of Data Management

Organizations across industries are collecting, storing, and analyzing large amounts of data. The amount of data being collected and stored is increasing at rapid rates, and it is important to implement and maintain a robust data governance program.  With that in mind, it’s no surprise that analytics and data governance are hot topics for organizations.   […]

The post Legal Challenges of Data Management appeared first on The European Business Review.

Read More »

From the European Investment Bank

EVENTS

NEWS

Ukraine: EIB supports the modernisation of agriculture with USD 120 million

The European Investment Bank (EIB) is lending USD 120 million to Epicentr Group to support the modernisation of Ukraine’s agriculture and food supply, one of the key sectors of the national economy. The Epicentr Group, one of Ukraine’s largest companies in the home improvement retail and agriculture sectors, will finance new grain silos and elevators, modern agricultural equipment, and grain railcars for transporting cereal. By supporting the modernisation of the agriculture industry in Ukraine, the European Investment Bank is aiming to increase food security and the efficiency of food supply, as well as increasing the sustainability of agricultural practices in Ukraine by way of efficient resource management, increased productivity and the reduction of agricultural waste. This is a key precondition for a modern and globally competitive agricultural sector, which, in turn, will make a significant contribution to curbing global warming.

 

Read More »

MORE NEWS AND ARTICLES IN OUR FB GROUP

The EIFD Administration

Adam Walker

The President

European Institute of Financial Directors

Oleg Pavlov

CEO

European Institute of Financial Directors

Olga Popova

Office Manager